Bejelentkezés

Jelenlegi hely

2015-ös Országos Tudományos Diákkör (OTDK)

Név

Dolgozat címe

Tagozat

Eredmény

Barna Barnabás

Nagysebességű vonalkomponensek Ia típusú szupernóvák színképében

(témavezető: Dr. Vinkó József)

Asztrofizika

I. díj

Flender Roland

Polimerekbe készített optikai rácsok kialakulásának időbontott vizsgálata

(témavezetők: Dr. Vass Csaba, Kiss Bálint, Dr. Osvay Károly)

Optika

különdíj

Gulyás Oldal Lénárd

Üvegmagú fotonikus kristályszál diszperziós görbéjének meghatározása spektrális interferometriával

(témavezető: Dr. Kovács Attila)

Lézerfizika

különdíj

Somogyi Anikó

Elektromágneses hullámvezetők vizsgálata a végeselemek módszerével

(témavezetők: Dr. Csete Mária, Dr. Van Leeuwen-Polner Mónika)

Optika

különdíj

Tags: