User login

You are here

Témák nyári szakmai gyakorlatra - 2014

 • A HHG folyamatban résztvevő gáz nyomásának hatása a keltett sugárzásra: elméleti és kísérleti vizsgálatokA HHG folyamatban résztvevő gáz nyomásának hatása a keltett sugárzásra: elméleti és kísérleti vizsgálatok
 • A lézerimpulzus fókuszálásának erőssége hatása a keltett sugárzásra: elméleti és kísérleti vizsgálatok
 • A minta elmozdulásának intelligens nyomon követése orvosi képalkotó eszköz esetén, LabVIEW környezetben
 • A RABBITT attoszekundumos impulzus-karakterizálási eljárás kiértékelő szoftverének megírása
 • A vizsgált mintán mért perfúziós ráták korrekciós lehetőségeinek vizsgálata a minta laterális elmozdulása esetén
 • Bekapcsolódás a TeWaTi femtoszekundumos impulzuserősítő rendszer kontraszt- és sávszélesség-paramétereinek javítását célzó projektbe (keresztpolarizált-hullám keltés, fotonikus szálak)
 • Bekapcsolódás a TeWaTi femtoszekundumos impulzuserősítő rendszer második fokozatának tervezésébe és építésébe
 • Bekapcsolódás biológiai, biokémiai minták időbontott spektroszkópiai vizsgálatába pumpa-próba kísérletekkel
 • Bekapcsolódás kriogenikusan hűtött Ti:zafír erősítő vivő-burkoló fáziscsúszásának mérésébe
 • Fém nanorészekcsék előállítása aeroszol fázisban szikrakisüléssel
 • Fókuszált lézerimpulzus vivő-burkoló fázisának mérése
 • Forgatott rács-csatoláson alapuló bio-szenzorizáció
 • Földgáz- és olajipari alkalmazásokra optimalizált kén-hidrogén, széndioxid és vízgőzmérő fotoakusztikus műszer továbbfejlesztése.
 • Frekvenciabontott optikai kapuzáson alapuló autokorrelátor (FROG) tervezése és fejlesztése ultrarövid impulzusdiagnosztikához
 • Hartmann-Shack szenzor tervezése és fejlesztése impulzusfront-torzulások méréséhez
 • Hőmérsékleti hatások és termikus lencse vizsgálata a TeWaTi femtoszekundumos impulzuserősítő rendszerében
 • Impulzusfront-torzulások hatása a fókuszált femtoszekundumos impulzusok paramétereire
 • Integrált litográfiai eljárás komplex struktúrák létrehozására
 • IR-XUV pumpa-próba elrendezés építése és stabilitásásnak vizsgálata a TeWaTI laboratóriumban
 • Katalogizálatlan objektumok keresése és azonosítása a HETDEX égboltfelmérő program célterületein
 • Kereskedelmi forgalomban kapható gázszenzorok jelének kiértékelése klasszikus és  zajanalízisen alapuló módszerekkel
 • Kolloidrészecskékből képezett magasabb rendű architektúrák
 • Kőzetek gázáteresztő-képességének mérése fotoakusztikus és hagyományos mérési módszerrel.
 • Kőzetek gázáteresztő-képességének mérésére optimalizált fotoakusztikus rendszerrel kőzet-elvizesedés, CO2 elárasztás, mesterséges kőzetrepesztés modellezése.
 • Kőzetek gázáteresztő-képességének mérésére optimalizált fotoakusztikus rendszerrel végzett mérések eredményein alapuló kúthozamok becslésére alkalmas módszer kidolgozása
 • Légköri szálló por (aeroszol) mérésére alkalmas fotoakusztikus rendszerrel és egyéb kiegészítő műszerekkel ásványi por összetevők, háztartási szenek és egyéb komponensek komplex törésmutatójának mérése.
 • Légköri szálló por (aeroszol) mérésére alkalmas fotoakusztikus rendszerrel és egyéb kiegészítő műszerekkel huminsav-borított ásványi anyagok vizsgálata.
 • Légköri szálló por (aeroszol) mérésére alkalmas fotoakusztikus rendszerrel lézeres ablációs aeroszol-keltési kísérletek végzése.
 • Légköri szálló por (aeroszol) mérésére alkalmas fotoakusztikus rendszerrel terepi mérési kampányok előkészítése, felügyelete.
 • Légköri szálló por (aeroszol) optikai tulajdonságainak Mie-elméleten alapuló modellezése.
 • Lézernyaláb polarizációs tulajdonságainak mérése.
 • Megnövekedett sűrűségű, kompaktabb, újszerű anyagstruktúrák kialakítása nagyintenzitású lézeres besugárzással
 • Mikrostruktúrált optikai szálak diszperziós tulajdonságainak vizsgálata
 • Mintavételező szoftver belső adatsínjének fejlesztése hibajavító protokoll tervezésével, LabVIEW környezetben
 • Nagy energiájú femtoszekundumos lézerimpulzusok előállítása rezonátorban “optical stacking” módszerrel
 • Nanorészecskék előállítása rézdrótok víz alatti robbantásával
 • Nanorészecskék kiválasztása aeroszol fázisból szűrőközeggel és impaktorral
 • Nanostruktúrált ezüst-réteg lézeres leválasztása optikai szálakra
 • Önjavító kommunikációs protokoll tervezése a számítógép és a mikrovezérlő közötti párbeszéd javítása érdekében
 • Összefüggés keresése a szórási interferenciakép elmosódottsága és a vizsgált minta mozgása között
 • Plazmonikus struktúrákkal integrált fotodetektorok
 • Repülőgépre telepített, a légkör vízgőz- és teljes víztartalmát mérő fotoakusztikus műszer előkészítése mérési kampányokra.
 • Repülőgépre telepített, a légkör vízgőz- és teljes víztartalmát mérő fotoakusztikus műszer mérési eredményeinek kiértékelése, az eredmények légkörfizikai modellekben történő felhasználása.
 • Spektrális nyíráson alapuló interferométer (SPIDER) tervezése és fejlesztése ultrarövid impulzusdiagnosztikához
 • Számítógéppel segített tanulókísérletek fejlesztése
 • Távcsöves megfigyelési gyakorlatok elvégzése, változócsillagok vizsgálata
 • Termikusan párologtatott szén rétegek vizsgálata spektroszkópiai ellipszoemetriával
 • TWIN-LIBWE numerikus szimulációja
 • Vékonyréteg napelem struktúrák szelektív lézeres mintázása
 • Vezérlés és mintavételezés megtervezése D/A illetve A/D konverterek segítségével a lézerdióda áramerősségének precíziós beállításához, mikrovezérlő alapú áramkör esetén
 • XUV impulzusokkal segített attoszekundumos impulzus keltés vizsgálata
 • Zöld femtoszekundumos impulzusok előállítása nemlineáris optikai parametrikus erősítéssel (OPA)

 

További információk a CooSpace portál  Dokumentumok könyvtárában található!