Bejelentkezés

Jelenlegi hely

Szemináriumok

Időpont: 2014. 02. 20., 13:00-13:45

Helyszín: Budó tanterem.

Előadó: Dr. Szatmári Sándor egyetemi tanár, Kísérleti Fizika Tanszék

Cím: Nemlineáris tér és idõszûrési technika lézerimpulzusok kontrasztjának javítására

 

 

Időpont: 2014. 02. 06, 13:00-14:00

Helyszín: Budó tanterem.

Előadó:Dr. Szatmáry Károly,  egyetemi docens, Kisérleti Fizika Tanszék

Cím: Csillagok fényességének periódusváltozása (MTA doktori értekezés rövidített, kivonatos ismertetése)
 

 

Időpont: 2014. 01. 23., 13:00-14:00

Helyszín: Budó tanterem.

Előadók:

Barna AngélaIII. PhD-hallgató, témavezetők: Dr. Földes István,  Dr. Gingl Zoltán

Cím: KrF lézerimpulzusok diagnosztikája, stabilitásának és kontrasztjának növelése

Hanyecz Veronika, Jedlik Ányos Doktorjelölti Ösztöndíjas, témavezető: Dr. Bozóki Zoltán

Cím: A földgáziparban használt glikolregenerálók benzol és toluol emissziójának meghatározása

Dr. Paris Tzallas  Institute of Electronic Structure and Laser, FORTH, Greece  

2014.01.30-án csütörtökön  13-14 óra között Generation characterization and applications of intense attosecond pulses  címmel előadást tart a Budó tanteremben.

Valamint 2014.01.31-én pénteken 10-11 óra között a szemináriumhoz tartozó kísérleti bemutató az attoszekundumos impulzusgenerálásról  a TeWaTi laborban kerül sor

 

 

Idopont: 2013, december 12, 13 h
Helyszin: SZTE TTIK, Budo Agoston tanterem, Dom ter 9

Eloado: Dr. Domokos Péter, MTA levelezo tagja Magyar Tudomanyos Akademia, Wigner Fizikai Kutatóközpont Szilárdtest-fizikai és Optikai Intézet
Cim: Bose-Einstein kondenzátum optikai rezonátorban: a Dicke-féle szuperradiáns kvantumfázisátalakulás felderítése
 

 

Időpont: 2013, december 06. 10-12

Helyszín: Fröhlich tanterem.

Csizmadia Tamás, III. PhD-hallgató, témavezető: Dr. Hopp Béla

Cím: Nanostruktúrák lézeres kialakítása fém felületeken

Grósz Tímea, II. PhD-hallgató, témavezető: Dr. Kovács Attila

Cím: Fotonikus kristályszálak diszperziós tulajdonságainak vizsgálata: gyártástól a felhasználásig

Major Balázs, II. PhD-hallgató, témavezető: Dr. Horváth Zoltán, Dr. Kovács Attila

Cím: Fókuszált ultrarövid fényimpulzusok alakjának és vivő-burkoló fázisának vizsgálata

Pápa Zsuzsanna, II. PhD-hallgató, témavezető: Dr. Tóth Zsolt, Dr. Budai Judit

Cím: Grafén rétegek és szén nanocső szőnyegek előállítására alkalmas katalizátorok készítése lézeres módszerekkel és ellipszometriai vizsgálatuk

 

 

Időpont: 2013november 28, 10:45-12 
Helyszín: Budó terem.

Előadó: Dr. Horváth Róbert, Magyar Tudományos Akadémia, Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutatóintézet, Fotonika Osztály
Cím: Jelölésmentes optikai bioszenzorok fehérjék és elő sejtek vizsgálatára

 

 

Időpont: 2013. november 8. 12 óra
Helyszín: Budó Ágoston tanterem

Előadó: Sergey A. Pikuz, head of Laboratory for diagnostics of matter under extreme conditions, Joint Institute for High Temperatures, Russian Academy of Sciencesíim: X-ray spectroscopy and imaging diagnostics in high energy density experiments.

 

 

Időpont: 2013. október 17, 11-12.

Helyszín: Szeged, Dóm tér 9, Budó Ágoston tanterem

Előadó: Dr. Ajtai Tibor tudományos munkatárs, SZTE OKT.

Cím: Milyen színű a korom és felismerhető-e a hangjáról? Alcím: Aeroszolfázisú fotoakusztikus spektroszkópia.

 

 

Időpont: 2013. október 10, 11-12.
Helyszín: Szeged, Dóm tér 9, Budó Ágoston tanterem

Előadó: Dr. Bozóki Zoltán (tudományos tanácsadó), MTA-SZTE Fotoakusztikus Kutatócsoport
Cím: Fotoakusztikus detektáláson alapuló környezetfizikai kutatások legújabb eredményei

 

 

Idopontja: 2013. 09. 13. péntek 15-16.

Helyszín: Optika tárgyaló, vagy Budó tanterem
Eloadó: Maryvonne CHALONY, Optical and Design Engineer Light Tec.
Cím: FDTD módszeren  alapuló RSoft software bemutató.

 

 

Időpontja: 2013. 07 25. csütörtök 14-15.

Helyszín: Budó tanterem
Előadó: Prof. Tod Dimitrie, Iniversity of Texas, Physics Faculity.

Cím: Petawattos lézerek és alkalmazásaik.

 

 

Időpontja: 2013. 07 04. csütörtök 14-15.

Helyszín: Fröhlich tanterem
Előadó: Dr. Vass Csaba, tudományos munkatárs, SZTE OKT.

Cím: Lézeres eljárásokkal készített optikai rácsok alkalmazásai

 

 

Időpontja: 2013. 06 27. csütörtök 14-16.

Helyszín: Budó Ágoston tanterem
 Előadok:

Molnár Dániel: cím: A Mark 8-as DFILM és szoftver-társai Hogyan (ne) teremtsük meg kutatásunk feltételeit?, témavezető: Dr. Geretovszky Zsolt.
Csizmadia Tamás: :cím: SERS aktív felületek létrehozása excimer lézeres mikro/nanomegmunkálás segítségével, témavezető: Dr. Hopp Béla.

Kohut Attila: cím: Időbontott spektroszkópiai megfigyelések egy szikrakisüléses nanorészecske generátorban, témavezető: Dr. Greretovszky Zsolt.
Tóth Nikolett: cím: Fotoakusztika a gáz-áteresztőképesség mérésekben, témavezető: Dr. Bozóki Zoltán.

 

 

Időpontja: 2013. 06 20. csütörtök 14-15.

Helyszín: Fröhlich tanterem
Előadó: Dr. Czirjákné Dr. Csete Mária, Egyetemi adjunktus, SZTE OKT.

Cím: A nanoplazmonika alkalmazása a foto- és biodetektálásban, valamint a litográfiában.

 

 

Időpontja: 2013. 06 13. csütörtök 14-16.

Helyszín: Budó Ágoston tanterem
 Előadok:

Major Balázs: Fókuszált ultrarövid fényimpulzusok alakjának és vivő-burkoló fázisának vizsgálata, témavezetők: Dr. Horváth Zoltán,  Dr. Kovács Attila.
Kiss Bálint: : Optikai rácsok készítése átlátszó tömbanyagok, vékonyrétegek valamint fémek felszínébe, témavezető: Dr. Vass Csaba.

Grósz Timea: Fotonikus optikai szálak diszperziójának meghatározása spektrális interferometriával, témavezető: Dr. Kovács Attila.
Nagy Andrea:  Szupernóvák fénygörbe-modellezése, témavezető: Dr. Vnkó József.

Pápa Zsuzsa: Depolarizáció ellipszometriai vizsgálata , témavezetők: Dr. Tóth Zsolt, Dr. Budai Judit.
Csontos János: Lézeres ablációval előállított nanostruktúrák vizsgálata,  témavezető:Dr. Tóth Zsolt.

 

 

Időpontja: 2013. 06. 06. csütörtök 14-16.
Helyszín: Fröhlich tanterem
Előadó:Barna Angéla, III. PhD hallgató, témavezetők: Dr. Földes István, Dr. Gingl Zoltán
Cím: Ultrarövid lézerimpulzusokkal keltett plazmatükör diagnosztikai problémái
Előadó: Sinkó József, II. PhD hallgató,  témavezető: Dr. Erdélyi Miklós
Cím: Egymolekula detektálás pontosságának javítása a lokalizációs mikroszkópiában
Előadó:  Szabó Anna, III. PhD hallgató,  témavezető: Dr. Mohácsi Árpád
Cím: Fotoakusztikus spektroszkópiai elven működő gázdetektorok fejlesztése orvosi kutatásokhoz
Előadó: Szalai Anikó, III. PhD hallgató, témavezető: Dr. Csete Mária
Cím: Forgatott rács-csatoláson alapuló szenzorizáció