Bejelentkezés

Jelenlegi hely

Tantárgyak

Az Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék által meghirdetett BSc és MSc kurzusok

Őszi félév - Előadások

Kód Cím Óraszám
     
FMN812E A femtoszekundumos lézerektől az attoszekundumos fizikáig 2
FMN151E A természeti jelenségek fizikája 2
EMAB130 Akusztika 2
FMN331E Akusztika, zaj- és rezgésvédelem 2
FBN332E Bevezetés a lézeres anyagmegmunkálásba 2
FMN528E Digitális hálózatok 2
FBNxEr Fizika mérnök informatikusoknak 1. 2
FBN110AME Fizika mérnököknek 1. 2
FBN130E Kísérleti fizika 1. 2
FMN612E Lézerfizika 2
FBN101E Mechanika 4
FMNxx2 Műszaki akusztika és zajcsökkentés 2
FMN842G Optikai rendszerek tervezése 2
FMN844E Optoelektronika 2
FMNxx1 Természeti jelenségek fizikája; 3
FMN526E Vékonyrétegek előállítása és alkalmazása 2
FMN426E Vizsgálati módszerek az anyagtudományban 1
     
Gyakorlatok    
FMN534G A fizika műszaki-technikai alkalmazásai 1
FMN151G A természeti jelenségek fizikája 1
FMN528G Digitális hálózatok 1
FBNxGr-1 Fizika mérnök informatikusoknak 1. 2
FMN612G Lézerfizika 2
FTN101G Mechanika gyakorlat tanár szakos hallgatóknak 2
FBN101ujG Mechanika 2
FMN526G Vékonyrétegek előállítása és alkalmazása 1
     
Laboratóriumi gyakorlatok   
FMN534L A fizika műszaki-technikai alkalmazásai 1
FBN339L Bevezetés az anyagtudományba laboratórium 2
FMN709L Fizikai laboratóriumi gyakorlatok 4
FBN309L Fizikai laboratóriumi gyakorlatok 1. 4
FBN319L Fizikai mérési gyakorlatok 2
FMNx2 Fizikai mérőmódszerek kémikusoknak 4
FBN669L Környezetfizika gyakorlatok 4
FMN426L Vizsgálati módszerek az anyagtudományban  labor 2
           
Tavaszi félév  
Kód Cím Óraszám
Előadások    
FMN151E A természeti jelenségek fizikája 2
FMN512 Alkalmazott optika 2
FMN00SZV-E Bevezetés a fotoakusztikus spektroszkópiába 2
FBN206E Bevezetés az anyagtudományba 2
FMN712E Femto- és nemlineáris optika alapjai 2
FMN822E Femtoszekundumos optika MathCad-del 2
FBN210E Fizika mérnököknek 2. 2
FMN602E Fizikai optika 2
FBN202E Hullámtan és optika 3
FBN220G Informatika a fizikában 2
FBN230E Kísérleti fizika 2. 2
FMN251E Környezeti áramlások fizikája 2
FMN00SZV-E Légköri aeroszolok fizikája 2
FMN659 Levegőminőség mérési módszerei 2
FMN627E Lézerek az orvostudományban 2
FBN302E Lézerek és alkalmazásaik 2
FMN332E Lézeres anyagmegmunkálás 2
FBN419E Mikroszkópia alapjai 2
FMN622E am Spektroszkópia vizsgálati módszerek (Anyagmérnök, Környezettan, Molekuláris bionika BSc szak) 2
FMN622E f Spektroszkópia vizsgálati módszerek (Fizika BSc szak) 2
     
Gyakorlatok    
FMN151G A természeti jelenségek fizikája 1
FBN210G Fizika mérnököknek 2. 2
FBN202E Hullámtan és optika 3
FTN202G Hullámtan és optika gyakorlat. tanár szakos hallgatóknak 2
FMN622G Spektroszkópiai vizsgálati módszerek 2
     
Laboratóriumi gyakorlatok   
FBN409L Fizikai laboratóriumi gyakorlatok 2. 4
FMNx2 Fizikai mérőmódszerek kémikusoknak 4
FBN669L Környezetfizika gyakorlatok 4
FBNx2L Környezetfizika laboratórium 1. 4
FMNxx4G Környezetfizikai laboratórium 2
FBN6x1 Levegőminőség mérési módszerek laboratórium 2
FMN859L Lézerfizikai laboratóriumi gyakorlatok 1. 2
FMN869L Lézerfizikai laboratóriumi gyakorlatok 2. 2