Bejelentkezés

Jelenlegi hely

DEMONSTRÁTORI PÁLYÁZAT 2017-18 II.

DEMONSTRÁTORI PÁLYÁZAT

 

A SZTE Optikai és Kvantumelektronikai Tanszéke pályázatot hirdet demonstrátori pozíció elnyerésére olyan kiemelkedő tanulmányi eredményt felmutató hallgatók számára, akik az Optikai és Kvantumelektronikai Tanszéken folyó oktatómunkában már eddig is részt vettek, illetve csatlakozni kívánnak ahhoz.

A demonstrátori tevékenység 2018. február 5 – 2018. május 19. közötti időszakra szól.

A demonstrátori pozícióra pályázhatnak az SZTE TTIK azon hallgatói, akik jelenlegi vagy korábbi tanulmányaik során legalább négy félévre bejelentkeztek, legalább 110 kreditet teljesítettek, és egyik félévben sem volt a hagyományos tanulmányi átlaguk 3,50 alatt.

Az alább felsorolt demonstrátori feladatokra lehet jelentkezni:

 

Felelős oktató

Feladat

Dr. Bozóki Zoltán

A Környezeti áramlások fizikája előadáshoz kapcsolódóan konzultációs gyakorlatok megtartása. (2 fő)

Dr. Erdélyi Miklós

A Spektroszkópia gyakorlathoz kapcsolódóan jegyzet szerkesztése (1 fő)

Dr. Erdélyi Miklós

A Mikroszkópia alapjai előadáson írt vizsgadolgozatok javítása (1 fő)

Dr. Geretovszky Zsolt

A II. éves labor jegyzőkönyveinek javítása. (2 fő)

Dr. Hopp Béla

A Kísérleti fizika 2. előadás során bemutatott kísérletekből írt dolgozatok javítása (1 fő).

Dr. Horváth Zoltán

A Hullámtan és Optika gyakorlat házi feladatainak és dolgozatainak javításában való közreműködés az EFOP3.6.2-16-2017-00005 projekthez kapcsolódóan. (1 fő)

Dr. Kovács Attila

Az Optika laboratórium kurzushoz kapcsolódó új mérési gyakorlatok kifejlesztésében részvétel az EFOP3.6.2-16-2017-00005 projekthez kapcsolódóan (max. 3 fő, Fizika BSc végzettség előfeltétel)

Simon Károly András

A LabVIEW alapjai fizikai alkalmazásokkal 1. kurzushoz a megtartásban való részvétel (1 fő)

Dr. Szalai Tamás

Részvétel tanszéki kötődésű csillagászati ismeretterjesztési tevékenységekben, valamint csillagászati oktatási segédanyagok szerkesztésében. (max. 3 fő)

 

            Ha egy hallgató felvételt nyer a demonstrátori pozícióra, akkor egyúttal felvesszük a NEPTUN-ban egy 2 kredites, az Oktatási gyakorlat demonstrátoroknak című szabadon választott típusú kurzusra. A szorgalmi időszak végén, ha a demonstrátor munkáját felügyelő oktató teljesítettnek minősíti a demonstrátori feladatot, akkor a hallgatónak jeles érdemjegyet írunk be a NEPTUN-ban ehhez a kurzushoz.

            A pályázat beadásához nyomtatvány áll rendelkezésre, amely a Tanszék irodájában vehető át papírformátumban, illetve elektronikus formában letölthető a tanszék honlapjáról (http://opt.physx.u-szeged.hu/sites/default/files/dem.paly_.urlap_2017-18.II_.felevdoc.pdf). A kitöltött űrlap az irodában adható le.

 

Beadási határidő: 2018. február 2., 12.00 óra

 

Szeged, 2018. január 29.

 

                                                                                    Prof. Dr. Hopp Béla

                                                                                        tanszékvezető

Tags: