Bejelentkezés

Jelenlegi hely

DEMONSTRÁTORI PÁLYÁZAT 2016

DEMONSTRÁTORI PÁLYÁZAT

A SZTE Optikai és Kvantumelektronikai Tanszéke pályázatot hirdet demonstrátori pozíció elnyerésére olyan kiemelkedő tanulmányi eredményt felmutató hallgatók számára, akik az Optikai és Kvantumelektronikai Tanszéken folyó oktatómunkában már eddig is részt vettek, illetve csatlakozni kívánnak ahhoz.

A demonstrátori tevékenység 2016. szeptember 12. – 2016. december 10. közötti időszakra szól.

A demonstrátori pozícióra pályázhatnak az SZTE TTIK azon hallgatói, akik jelenlegi vagy korábbi tanulmányaik során legalább négy félévre bejelentkeztek, legalább 110 kreditet teljesítettek, és egyik félévben sem volt a hagyományos tanulmányi átlaguk 3,50 alatt.

Az alább felsorolt demonstrátori feladatokra lehet jelentkezni:

 

Felelős oktató

Feladat

Flender Roland

A Fizika mérnököknek gyakorlat dolgozatainak javítása (1 fő).

Dr. Geretovszky Zsolt

A II. éves labor jegyzőkönyveinek javítása.

Dr. Hopp Béla

Kémia BSc laborgyakorlatok fejlesztése (1 fő).

Dr. Hopp Béla

Kísérleti fizika 1. előadáshoz az előadáson írt dolgozatok javítása (1 fő).

Dr. Horváth Zoltán

A Mechanika gyakorlat házi feladatainak és dolgozatainak javításában való közreműködés.

Ignácz Ferenc

A Fizika laboratórium gyakorlatok jegyzőkönyveinek javítása, az I. éves Mechanika gyakorlat dolgozatainak javítása. (1 fő)

Kohut Attila

A Fizika mérnököknek I. gyakorlathoz (anyagmérnök, biomérnök és molekuláris bionika szakos hallgatóknak) az órai kisdolgozatok, illetve házi feladatok javítása.

Dr. Kopasz Katalin

Mechanika gyakorlat tanárszakosoknak című gyakorlathoz a gyakorlat anyagának megértését és a vizsgára való felkészülést segítő konzultációk tartása.

Dr. Szalai Tamás

Részvétel tanszéki kötődésű csillagászati ismeretterjesztési tevékenységekben, valamint csillagászati oktatási segédanyagok szerkesztésében (max. 3 fő).

 

            Ha egy hallgató felvételt nyer a demonstrátori pozícióra, akkor egyúttal felvesszük az ETR-ben egy 2 kredites, az Oktatási gyakorlat demonstrátoroknak című szabadon választott típusú kurzusra. A szorgalmi időszak végén, ha a demonstrátor munkáját felügyelő oktató teljesítettnek minősíti a demonstrátori feladatot, akkor a hallgatónak jeles érdemjegyet írunk be az ETR-ben ehhez a kurzushoz.

            A pályázat beadásához nyomtatvány áll rendelkezésre, amely a Tanszék irodájában vehető át papírformátumban, illetve elektronikus formában letölthető a tanszék honlapjáról (http://opt.physx.u-szeged.hu/sites/default/files/dem.paly_.urlap_2016-17...). A kitöltött űrlap az irodában adható le.

 

Beadási határidő: 2016. szeptember 9., 12.00 óra

 

Szeged, 2016. szeptember 5.

 

 

Prof. Dr. Hopp Béla

tanszékvezető

Tags: