Bejelentkezés

Jelenlegi hely

2016. 05. 03 (kedd), 14-15 h

Helyszín: Ketskeméty-terem, Szeged, Tisza Lajos körút. 84-86.
Előadó Dr. Geretovszky Zsolt, egyetemi docens, SZTE TTIK Optikai és
Kvantumelektronikai Tanszék.
Cím: : A szikrakisüléses nanorészecske generátor: kihívások, alaptudományi
kérdések és válaszok.

Absztrakt:
A szikrakisüléses nanorészecske generátorban két elektród között
nagyfeszültségű és -áramú elektromos szikrákat hozunk létre kontrollált
gázkörnyezetben. Az elektródok között létrejövő plazmából, annak lehűlése
során, gázfázisban diszpergált nanorészecskék keletkeznek. S bár
nanorészecskék szikrakisüléssel történő előállítása műszaki értelemben nem
különösebb kihívás, a nanorészecskék keletkezését eredményező folyamatok
megértése tudományos igényességgel csak akkor lehetséges, ha a szikra plazma
nanoszekundumos időskálán traziens folyamatait is vizsgálni tudjuk.
Az előadásban bemutatom az alapkutatási céllal épített
szikragenerátorunkat, a generátor működésének leírásához használt
diagosztikai eljárásokat, illetve a szikragenerátorban lejátszódó folyamatok
megismerése terén elért néhány fontosabb eredményünket.