Bejelentkezés

Jelenlegi hely

2016. április 26. (kedd) 14:00

Helyszín: Ketskeméty-terem
Előadó: Dr. Erdélyi Miklós, ( SZTE Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék).
Cím: : Multimodális optikai nanoszkópia: fejlesztések és alkalmazási
lehetőségek.

Absztrakt:
Az optikai mikroszkópiai módszerek térbeli feloldását az alkalmazott fény
diffrakciója limitálja, ami a látható tartományban a > 250nm-nél nagyobb
struktúrák leképezését teszi csak lehetővé. Az elmúlt években számos
szuperrezolúciós módszert (STORM, STED, SIM) javasoltak és fejlesztettek ki
a fluoreszcens mikroszkópok térbeli feloldásának javítására.
Az előadás a lokalizációs elven működő technikákra (STORM, PALM, dSTORM)
fókuszál. Az elméleti háttér mellett a Szegeden működő rendszer fejlesztése
és alkalmazása során összegyűlt kísérleti tapasztalatok kerülnek
bemutatásra.