Bejelentkezés

Jelenlegi hely

2015. május 19, 14-15 h

Előadó: Prof. Kamarás Katalin MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont
Cím: Optikai spektroszkópia szén nanocső-alapú hibridszerkezeteken
Időpont: 2015. május 19, 14-15 h
Helyszín: SZTE TTIK, Budó Ágoston tanterem, Szeged, Dóm tér 9.

Absztrakt:
Szén nanocsövekből szerves molekulákkal a legkülönbözőbb hibridszerkezetek
képződhetnek: a molekulák adszorbeálódhatnak a felületen, töltésátadással
vagy ?-? kölcsönhatással stabilizálva, vagy betölthetők a csövek belsejébe,
ahol változatos elrendezésben foglalhatnak helyet és speciális reakciók
játszódhatnak le közöttük. Ezek a szerkezeti változások és reakciók jól
követhetők optikai spektroszkópiai módszerekkel, elsősorban Raman-szórással
és fotolumineszcenciával. Előadásomban ilyen vizsgálatokat ismertetek
nanocsövek és policiklusos aromás szénhidrogének, fullerének, valamint
polimerek példáján.