Bejelentkezés

Jelenlegi hely

2015. május 19, 14-15 h

Hibaüzenet

User warning: The following module is missing from the file system: login_security. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1143 of /home/jborsos/drupal7/includes/bootstrap.inc).

Előadó: Prof. Kamarás Katalin MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont
Cím: Optikai spektroszkópia szén nanocső-alapú hibridszerkezeteken
Időpont: 2015. május 19, 14-15 h
Helyszín: SZTE TTIK, Budó Ágoston tanterem, Szeged, Dóm tér 9.

Absztrakt:
Szén nanocsövekből szerves molekulákkal a legkülönbözőbb hibridszerkezetek
képződhetnek: a molekulák adszorbeálódhatnak a felületen, töltésátadással
vagy ?-? kölcsönhatással stabilizálva, vagy betölthetők a csövek belsejébe,
ahol változatos elrendezésben foglalhatnak helyet és speciális reakciók
játszódhatnak le közöttük. Ezek a szerkezeti változások és reakciók jól
követhetők optikai spektroszkópiai módszerekkel, elsősorban Raman-szórással
és fotolumineszcenciával. Előadásomban ilyen vizsgálatokat ismertetek
nanocsövek és policiklusos aromás szénhidrogének, fullerének, valamint
polimerek példáján.